Nedjelja, 23. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

28 C°

RIJEČ ZNANSTVENIKA

Zemljišne nematode kao biološki indikatori zdravlja tla

04.11.2022. 11:44
Zemljišne nematode kao biološki indikatori zdravlja tla

Foto: Goran Šafarek/HALOPIX EDITORIALZdrava tla ključna su za održivu poljoprivrednu proizvodnju, a zdravlje tla zahtijeva pažljivu brigu poradi sve veće društvene zabrinutosti oko ekološki prihvatljivog razvoja. Zdravlje tla je sposobnost funkcioniranja tla unutar ekoloških granica kako bi ono održavalo produktivnost, šire kvalitetu okoliša i promicalo zdravlje biljaka i životinja. Težnja ka održivosti moderne poljoprivredne proizvodnje koja treba zadovoljiti sve veću potražnju za hranom i resursima koje diktira povećana ljudska populacija uz neodgovarajuće upravljanje tlom, poput intenzivne upotrebe kemijskih gnojiva i pesticida, predstavlja opasnost za zdravlje tla. Tla su sve više podložna degradaciji, onečišćenju, pogoršanju fizikalno-kemijskih svojstava, smanjenoj biološkoj raznolikosti i niskoj produktivnosti. Za procjenu zdravstvenog stanja tla koriste se fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji. Biološki pokazatelji uključuju mikrobe, praživotinje, beskralježnjake i kralježnjake. Nematode su najrazličitija i najbrojnija višestanična skupina beskralježnjaka na Zemlji i razlikuju se u svojoj osjetljivosti na zagađivače i poremećaje u okolišu. Mogu preživjeti u ekstremnim uvjetima, od slanih mora do tropske i polarne klime. Prema prehrambenim navikama nematode su podijeljene na biljnoparazitske, nematode koje se hrane gljivicama i bakterijama, svejede i grabežljivce.


Važna uloga nematode


Mikroskopski su organizmi, nalik na crve, koji žive u vodenom filmu i porama vode u tlu. Najviše su rasprostranjene u gornjim slojevima tla gdje je obilje organske tvari, korijena biljaka i drugih resursa. Broj nematoda u tlu varira u rasponu 1 do 10 milijuna jedinki po četvornom metru. Prije 30-ak godina se mislilo da nematode samo negativno utječu na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju. Kasnija laboratorijska istraživanja i poljski pokusi su pokazali da nematode koje se hrane bakterijama i gljivama imaju važnu ulogu u izmjenama cjelokupne biomase tla te osiguravaju organske hranjive tvari za biljni svijet. Utvrđeno je da čak 40 posto ukupne proizvodnje hranjivih mineralnih tvari u određenim ekosustavima nastaje zahvaljujući nematodama.


Osim biljnoparazitskih nematoda koje uzrokuju štetu, postoje i korisne vrste, kao što su entomopatogene nematode koje su biološka zaštita protiv štetnika, jer se njima hrane. Neke slobodnoživuće nematode služe kao biološki modeli za testiranje stanja tla u laboratoriju i zbog ovih prednosti nematode u tlu se sve više koriste kao biološki pokazatelji zdravlja tla. Na primjer, slobodnoživuće nematode mogu neizravno pospješiti rast biljaka mijenjanjem mikrobne zajednice tla.


Poremećaj zdravlja tla
Povećanjem broja nematoda koje se hrane bakterijama i gljivicama može se pospješiti razgradnja organizama u tlu i smanjiti utjecaj patogena koji se prenose tlom. I slobodnoživuće, kao i nematode koje parazitiraju na biljkama učinkoviti su ekološki indikatori, pridonose kruženju hranjivih tvari i imaju važnu ulogu kao primarni, sekundarni i tercijarni potrošači u hranidbenim mrežama. Zajednice nematoda u tlu korisni su biološki pokazatelji zdravlja tla, pri čemu su karakteristike zajednice ovih organizama kao što su brojnost, raznolikost, struktura zajednice i metabolički otisak usko povezani sa sastavom tla. Promjene u populaciji nematoda u tlu se automatski odražavaju u poremećaju zdravlja tla.


Nematode se danas koriste za procjenu uvjeta i promjena u tlu kao što su: uzgoj raznih usjeva u različitim tipovima ekosustava, kod mehaničkog uznemirenja, kod primjene mineralnih i organskih gnojiva, kod primjene pesticida, kod procjene kvalitete tla u ekološkoj i konvencionalnoj proizvodnji, kod onečišćenja ekosustava teškim metalima, kod procjene kvalitete tipova tla i staništa i drugo. Zdrava tla ključna su za održivi razvoj poljoprivrede, a uporaba pokazatelja za njihovu procjenu sve su popularnija. Tlo je živi ​​dinamički sustav čije su funkcije posredovane raznolikošću živih organizama koji zahtijevaju upravljanje i očuvanje.


Procjena kvalitete tla na temelju promjene raznolikosti i strukture zajednice nematoda u tlu postaje sve popularnija zbog jednostavnosti laboratorijskog postupka izdvajanja nematoda iz tla. Upravo zbog brojnosti, rasprostranjenosti i jednostavnosti uzorkovanja, nematode su izvrsni bioindikatori jer svojim karakteristikama i prisutnošću u gotovo svim ekosustavima omogućuju dobar uvid u biološko stanje tla te predstavljaju dominantnu skupinu mikrofaune budući da se lako i brzo prilagođavaju raznim staništima i imaju važnu ulogu u hranidbenoj mreži tla.


Piše: Ana GAŠPAROVIĆ PINTO mag.ing. agronomije