Četvrtak, 30. svibnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

22 C°

MORSKO RIBARSTVO

Ribari dobivaju novi zakon – za godinu dana

Autor: Branko Šuljić

13.11.2022. 14:39
Ribari dobivaju novi zakon – za godinu dana

Foto: Marko Gracin/NLOtprilike za godinu dana trebao bi biti donesen novi Zakon o morskom ribarstvu. Da, toliko smo organizacijski napredovali da takve detalje znamo godinu dana unaprijed. Pohvalno, u svakom slučaju, neusporedivo bolje nego kada se događalo da ljudi iz određene djelatnosti ostanu zatečeni novom zakonskom regulativom.


Informacija o donošenju novog ribarskog zakona dolazi iz resornog Ministarstva poljoprivrede koje je na e-savjetovanje uputilo prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za sljedeću godinu. U tom dokumentu stoji da je donošenje novog Zakona o morskom ribarstvu planirano u četvrtom kvartalu.


Informacija o planiranom donošenju novog zakona, nema sumnje, izazvat će mnoge i različite reakcije, poput onih da je bilo krajnje vrijeme za promjene, ili čemu stalno mijenjati zakonske propise. Takvi smo i nećemo se promijeniti. Uvijek moramo njurgati, smetaju nam promjene, ili ih tražimo kada za njih nema potrebe.
Postojeći Zakon o morskom ribarstvu donesen je 2017. godine i bio je drugi od kada je naša država u EU-u. U međuvremenu, 2019. značajno je promijenjen i dopunjen. Sada bi ga opet trebalo dorađivati, kako navode predlagači, budući da se na EU i regionalnoj razini dinamično donose novi propisi, posebno u sektoru upravljanja živim morskim organizmima.


Zato je ocijenjeno da treba donijeti novi zakon, kao temeljni okvir za provedbu svih obveza što proizlaze iz međunarodnih propisa. Temeljni je cilj osiguravanje provedbe zajedničke ribarstvene politike u svim njezinim segmentima. Jasno, novi zakon rezultirat će i donošenjem mnoštva podzakonskih dokumenata, jer koliko god zakon bio opširan, nikada ne može biti sveobuhvatan. Opet puno čitanja za ribare!


Ujednačiti odobrenja


Sudeći prema objavljenim natuknicama, novi zakon bit će puno sadržajniji od sada važećeg, a s onima prethodnima neće se moći uspoređivati. Dovoljno je citirati samo uvodnu od mnogih natuknica. U njoj stoji: »potrebno je uvesti nove definicije pojmova ili pojasniti postojeće definicije kako bi temeljni pojmovi bili dovoljno detaljno razrađeni i kao takvi se na jedinstven način primjenjivali u kontekstu podzakonskih akata.


Za sve oblike ribolova Zakonom je potrebno prepoznati vrste ribolovnih alata koje je dozvoljeno koristiti te vrste riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti. Ipak, Zakonom je potrebno ostaviti i prostora za implementaciju inovativnih rješenja u tom smislu, posebno u dijelu ciljanog ribolova stranih i invazivnih vrsta.«


U svakom zakonu definicija pojmova uvodni je dio, dalje slijedi razrada kompletne tematike. Tako se navodi potreba dodatnog pojašnjenja nadležnosti po pitanju upravljanja ribolovom u zaštićenim područjima, te ujednačenje principa izdavanja dozvola za sportski i rekreacijski ribolov u takvim područjima.


»U dijelu Zakona kojim se uređuje gospodarski ribolov na moru potrebno je upotpuniti popis elemenata koji se razrađuju podzakonskim aktima, propisati uvjete za prijenos alata te dodatno razraditi odredbe koje se odnose na pohranu povlastice. Osim toga, potrebno je ujednačiti postupke za izdavanje odobrenja za ribolov. Nadalje, potrebno je revidirati odredbe za mali obalni ribolov s obzirom na to da je propisani sustav tranzicije u potpunosti proveden.«


Nema sumnje, bit će o novom zakonu još puno priče, posebno kad prijedlog njegova teksta dođe na javnu raspravu, u bazu među ribare. Bivalo je tako prilikom donošenja svakog ribarskog zakona u samostalnoj hrvatskoj državi. Svaki stariji ribar brzo će pobrojiti sve, od onog prvog donesenog prije tridesetak godina.


I sjetit će se najvažnijih odredbi svakoga od njih, koje smatra dobrima, a koje promašenima, jasno, prema njegovu mišljenju. Jer nema zakona, ne samo u ribarstvu, kojim će svi biti zadovoljni. I brzo će se spoznati da u njemu još nešto nedostaje, ili da ima suvišnih odredbi i definicija.


Revidirati sustav


Novim zakonom trebali bi biti zadovoljniji i oni koji kontinuirano zagovaraju potrebu veće zaštite morskih bogatstava, koji stalno prigovaraju da je naš Jadran prelovljen. U najavi zakona ističe se da »je potrebno na odgovarajući način obuhvatiti problematiku zaštite bioraznolikosti, posebno kroz uređivanje postupanja sa slučajnim ulovom osjetljivih vrsta i općenito, neželjenim ulovom i prilovom te je k tome potrebno stvoriti zakonski temelj za regulaciju iskorištavanja osjetljivih vrsta čije je iskorištavanje dozvoljeno te s time povezano donošenje akcijskih planova. Nužno je izmijeniti i dio zakona kojim se regulira sustav promatrača te prepoznati na odgovarajući način sve kategorije promatrača sukladno međunarodnom pravnom okviru.«


Iz sfere prekršaja, odnosno kaznenih odredbi, kojima obiluje gotovo svaki zakon, najavljene su također značajne promjene. Ističe se da treba doraditi odredbe što se odnose na držanje ribolovnih alata i opreme na plovilima, na način »da se dodatno pojasni ovo pitanje u kontekstu ribolova u zaštićenim područjima. Potrebno je revidirati sustav teških prekršaja te općenito unaprijediti odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor i uskladiti prekršajne odredbe s normativnim dijelom Zakona.«


Svi koji se bave ribolovom, gospodarskim, malim obalnim i sportsko rekreativnim, posebno će pozdraviti zaključnu rečenicu teksta kojim se obrazlaže potreba donošenja novog zakona. U njoj stoji da će se tekst zakona učiniti jasnijim i preciznijim, da će se otkloniti uočena pogrešna navođenja i numeracija pojedinih članaka, te nejasnoće koje prate primjenu pojedinih odredbi.


Reguliranje sportskih natjecanja


Kako se najavljuje, novi zakon donijet će promjene i u segmentu sportskog i rekreacijskog ribolova, koje treba dodatno urediti te osigurati »provedbu dodjele kvote na nacionalnoj razini za plavoperajnu tunu.« Također, treba upotpuniti odredbe kojima se reguliraju natjecanja, posebno u smislu uloge ministarstva u proceduri raspodjele kvote.