Srijeda, 22. svibnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

24 C°

značajna nagodba

Modernizacija željeznica teška gotovo 1,2 milijarde kuna

Autor: Hina

22.12.2022. 17:28
Modernizacija željeznica teška gotovo 1,2 milijarde kuna

Foto: Josip MiškovićVlada je u četvrtak prihvatila nagodbu između države i tvrtke HŽ Cargo, koja je “teška” gotovo 1,2 milijarde kuna, a koja će omogućiti da se urede vlasničko-imovinski odnosi, što će to pridonijeti i rješavanju pitanja željezničke infrastrukture te je važno i za buduće ulagače u željeznički sektor.


Za provedbu obveza koje proizlaze iz nagodbe iznos od 511,3 milijuna kuna osigurat će se u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok će se za provedbu obveza utvrđenih 30. rujna 2022. potrebnih 673 milijuna kuna osigurati na razdjelu Ministarstva financija, korigiranom za promjene do dana sklapanja nagodbe, precizirano je odlukom o prihvaćanju nagodbe.


Odlukom je Vlada zadužila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da utvrdi način evidentiranja javnog dobra koje proizlazi iz realizacije nagodbe vezano uz isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga HŽ Carga, a sukladno Zakonu o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice te Odluci o podjeli HŽ-a (od srpnja 2006. godine).
Ministar mora, prometa i infrastrukture Butković podsjetio je da je Vlada 17. prosinca 2020. donijela odluku o odobrenju državne potpore za sanaciju HŽ Carga sukladno smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama.


Potom su i krenule pripreme za kreiranje sveobuhvatnog plana restrukturiranja HŽ Carga u skladu s pravilima EU, u sklopu čega je trebalo konačno razriješiti i imovinsko-pravni prijepor između HŽ Carga i njegova vlasnika, a koji seže od trenutka podjele pravnog prednika HŽ-a 2006. godine.


Stoga se, kazao je Butković, pokazalo potrebnim sklopiti nagodbu između RH, kao osnivača HŽ-a, i HŽ Carga, a predmet nagodbe se veže uz vrijednost javnog dobra izuzetoga iz imovine iskazane u poslovnim knjigama HŽ-a, koji nikada nije bio obeštećeno za pokretnu i nepokretnu imovinu koja se Zakonom o željeznici definirala kao željeznička infrastruktura i koja je prilikom podjele društva postala javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu RH.


Radi tih i drugih manjkavosti u provedbi podjele utvrđuje se osnovanost materijalno-pravnih potraživanja, koja se nagodbom izrijekom priznaju HŽ Cargu, a obzirom da su do sada bile priznavane samo konkludentno, putem izdanih jamstava 2014. i 2015. te dodjelom zemljišta 2015. godine.


S druge strane, nagodbom se HŽ Cargo odriče potraživanja temeljem veće vrijednosti javnog dobra izuzetog prilikom podjele pravnog prednika HŽ-a, kao i potraživanja za nekretnine i za oduzeto vlasništvo nad nekretninama.


Ministar Butković vjeruje da će nagodba stoga omogućiti i ubrzati uređenje zemljišno-knjižnog stanja vezano uz bitan dio željezničke infrastrukture, što će unaprijediti pravnu sigurnost te pridonijeti ekonomičnosti rješavanja pitanja željezničke infrastrukture.


Nagodba je, ističe, i podlogu za sklapanje vrlo važnih sporazuma između društava slijednika HŽ-a – HŽ Carga i HŽ Infrastrukture o usuglašenom dugu te o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza.


Ti sporazumi su ključni za uspješno restrukturiranje cijelog željezničkog sektora, istaknuo je Butković.


Podsjetio je i na odluku o prihvaćanju modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora od 1. srpnja 2021. godine, a kojom se Vlada obvezuje iznaći odgovarajuće rješenje za dugoročnu održivost poslovanja HŽ Carga te pokrenuti postupak pronalaska strateškog partnera za tu tvrtku. Sklapanje nagodbe stvorit će preduvjete za to i osigurati pravnu sigurnost za buduće ulagače u željeznički sektor RH, zaključio je Butković.


Novi vlakovi


Vlada je izmjenila i dopunila dluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između HŽ Putničkog prijevoza i Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala-EUROFIMA, a kojom je odobrena nabava sedam dizel-električnih motornih vlakova.


Vlada je prethodnu suglasnost za to dala u travnju ove godine, čime se HŽ Putničkom prijevozu osigurava 31 milijun eura za tu nabavu.


“Isporuka vlakova očekuje se do kraja prve polovice 2024. i time će se u cijelosti modernizirati vlakovi HŽ Putničkog prijevoza”, poručio je Butković.