Nedjelja, 25. veljače 2024

Weather icon

Vrijeme danas

8 C°

poništen natječaj

Grad Zadar mora iznova odabrati ponuditelja STEM opreme za škole

Autor: Goran Šimunov

02.10.2023. 11:35
Grad Zadar mora iznova odabrati ponuditelja STEM opreme za škole

Foto: TRUSTEDREVIEWS.COMDržavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) donijela je Rješenje kojim je poništila dio odluke Grada Zadra o nabavi STEM opreme za osnovne škole grada Zadra. U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odlučeno je kako se predmet vraća naručitelju, Gradu Zadru na ponovno postupanje. Prihvaćen je time dio žalbe tvrtke Model-Educa d.o.o. iz Zagreba, koja se žalila na odluku Grada da kao ekonomski najpovoljniju odabere ponudu tvrtke Tehnomodeli d.o.o. iz Zagreba.


Natječaj za nabavu STEM opreme za osnovne škole grada Zadra podijeljen je na ukupno tri grupe s time da je u Grupi 2 predmet nabave Elektronička i multimedijalna oprema. Ponuda Tehnomodela uključujući sve tri grupe predmeta je bila vrijedna 170.959,95 eura (1.288.097,74 kuna), od čega vrijednost poništene Grupe 2 iznosi 98.290 eura (721.940,05 kn), što je nešto više od pet tisuća eura jeftinije od ponude Model-Educe.


Ponuda trebala biti odbijena


Model-Educa u žalbi navodi da je ponuda Tehnomodela pogrešno odabrana te da je trebala biti odbijena kao nepravilna i neprikladna jer ne odgovara zahtjevu iz dokumentacije o nabavi, odnosno da ne udovoljava traženim minimalnim tehničkim karakteristikama iz troškovnika za Grupu 2.
Žalitelj opisuje tražene tehničke specifikacije u navedenim stavkama troškovnika između kojih je tražena i V-sense tehnologija (ekran s tehnologijom koja daje osjećaj pisanja rukom po papiru).


– Iz Model-Educe obrazlažu da je odabrani ponuditelj pod navedenim stavkama troškovnika ponudio proizvod proizvođača Clevertouch, model/tip: Impact Max 75«, međutim, da je prema javno dostupnim podacima, uvidom u internetsku stranicu proizvoda te preuzetoj tehničkoj dokumentaciji razvidno da ponudeni model nema V-sense tehnologiju kako je traženo.


Navode da tehnologija koju ima ekran odabranog ponuditelja Impact Max75« je High Precision IR Technology, međutim, da su V-sense i High Precision IR Technology različite tehnologije.


Naručitelj, Grad Zadar, u odgovoru na žalbu u cijelosti osporava osnovanost žalbenog navoda. Navodi da je sukladno dokumentaciji o nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave od odabranog ponuditelja, Tehnomodela zatražio dostavu tehničke dokumentacije, kako bi utvrdio zadovoljava li ona propisane tehničke specifikacije, te da su iz Tehnomodela dostavili svu traženu dokumentaciju.


– Za proizvod naveden u predmetnim stavkama Tehnomodeli su dali Izjavu kojom oni, kao ovlašteni zastupnik proizvođača nuđenog proizvoda, potvrđuje da ovaj proizvod odgovara svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama te specificira, između ostalog, da se ispunjava i tražena karakteristika osjećaja pisanja rukom po papiru, ističu iz Grada Zadra.


Zakašnjeli dokaz


Iz DKOM-a naglašavaju kako osnovanima ocjenjuju žalbene navode kojima Model-Educa osporava sukladnost ponude odabranog ponuditelja s traženim tehničkim specifikacijama.


– Naime, iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da naručitelj u spornim stavkama Troškovnika za Grupu 2 nabavlja proizvod s traženom tehničkom karakteristikom »V-sense tehnologija (ekran s tehnologijom koja daje osjećaj pisanja rukom po papiru)«.


Tehnomodeli su dostavili Izjavu kojom kao ovlašteni zastupnik proizvođača Clevertouch specificiraju da ponuđeni proizvod ima tehničku karakteristiku »ekran s tehnologijom koja daje osjećaj pisanja rukom po papiru«, koja ne udovoljava u cijelosti tehničkoj karakteristici kako je traženo dokumentacijom o nabavi.


Slijedom navedenog, nejasno je na temelju čega je Grad Zadar u postupku pregleda i ocjene ponuda nedvojbeno utvrdio da ponuđeni proizvod udovoljava traženim tehničkim specifikacijama dijela Troškovnika, obzirom da iz dostavljenog dokaza nije razvidno da ponuđeni proizvod udovoljava traženom zahtjevu, pojašnjavaju iz Komisije dodajući kako tehničkim specifikacijama nije tražena bilo koja tehnologija koja daje osjećaj pisanja rukom po papiru, već je određeno tražena V-sense tehnologija koja daje osjećaj pisanja rukom po papiru.


Iz Tehnomodela su u žalbenom postupku dostavili Izjavu proizvođača Clevertouch s upisanom vrstom tehnologije, međutim, obzirom da je navedeni dokaz dostavljen po prvi puta tek u žalbenom postupku, ne može se uzeti u obzir kao relevantan jer Grad Zadar time nije raspolagao u tijeku pregleda i ocjene ponuda, navode iz DKOM-a.


– Slijedom svega navedenog, ocjena je Komisije da naručitelj nije odabranu ponudu pregledao na temelju zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi, čime je povrijedio odredbu Zakona, pa se žalbeni navod ocjenjuje osnovanim, zaključuju u Komisiji.