Nedjelja, 23. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

28 C°

Zbog izmjena Zakona

Direktori gradskih tvrtki neće dobiti božićnice

Autor: Marina Vlakić

26.11.2022. 09:33
Direktori gradskih tvrtki neće dobiti božićnice

Foto: Arif SitnicaPovjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na jučerašnjoj je sjednici odlučivalo o božićnici v. d. direktora gradske tvrtke Odvodnja, Grge Peronje, koji im je poslao zahtjev za davanjem mišljenja o primanju božićnice. Međutim, odgovoreno mu je da ju ne može dobiti, kao ni dar za djecu, regres, bonus za ostvarene rezultate, jubilarnu nagradu, mjesečne uplate i ostalo jer bi se isto imalo smatrati dodatnom naknadom, kazala nam je predstojnica Ureda Povjerenstva, Majda Uzelac.


U kategoriji dužnosnika


To praktično znači da ni direktori ostalih komunalanih poduzeća Grada Zadra ove godine neće dobiti božićnice, s obzirom da izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa od 1. siječnja ove godine spadaju u kategoriju dužnosnika. Naime, direktor Odvodnje u zahtjevu za mišljenjem naveo je kako je dana 10. listopada ove godine imenovan od strane Skupštine trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar za vršitelja dužnosti direktora trgovačkog društva Odvodnja Zadar te od Povjerenstva traži mišljenje ima li pravo na naknade kao što su godišnja nagrada zaposlenicima, božićnica, uskrsnica i drugo koje naknade se isplaćuju drugim radnicima u društvu ili je i dalje u statusu obveznika te kao takav nema pravo na naknade, saznajemo u Povjerenstvu.


Peronja očekivao odbijenicu


– Uvidom u sudski registar trgovačkog suda u Zadru utvrđeno je da je upisano trgovačko društvo Odvodnja, usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač/član društva Grada Zadar, a osoba ovlaštena za zastupanje Grgo Peronja, član uprave koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 9. listopada 2018. Predsjednik i članovi uprave trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne/područne samouprave imaju većinski udio u vlasništvu, kao i ona u kojima su većinski vlasnici trgovačka društva u kojima većinski udio ima jedinica lokalne/područne samouprave, kao obveznici ZSSI-a ne mogu, uz plaću, za obnašanje navedene javne dužnosti primati i dar za djecu, božićnicu, regres, bonus za ostvarene rezultate, jubilarnu nagradu, mjesečne uplate u dopunsko mirovinsko osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje, životno osiguranje, poklon bonove, kao i ostale neoporezive nagrade koje ne predstavljaju plaću niti naknadu putnih i drugih troškova za obnašanje javne dužnosti sukladno članku 7. točka d) ZSSI kojim je propisano je da je obveznicima zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, a isto se primjenjuje i na vršitelje dužnosti koje na jednak način obvezuju zabrane i ograničenja propisana ZSSI-om, stoji u odluci Povjerenstva.
Kada smo mu priopćili odluku Povjerenstva, direktor Odvodnje, Grgo Peronja, kazao nam je kako je zahtjev i poslao stoga što je pretpostavio da od ove godine direktori komunalnih poduzeća više nemaju pravo na božićnicu, a koja je lani iznosila 1.000 kuna.