Srijeda, 7. lipnja 2023

Weather icon

Vrijeme danas

26 C°

PROBLEMI S PRIMJENOM

Svi podaci o pacijentu na jednom mjestu: Hrvatska radi na uvođenju e-kartona

Autor: Ljerka Bratonja Martinović

24.02.2023. 10:10
Svi podaci o pacijentu na jednom mjestu: Hrvatska radi na uvođenju e-kartona

Foto: Sergej Dreschler/NLSvi podaci o pacijentu, njegovoj terapiji, kroničnim bolestima, alergijama, cijepljenju, ugrađenim implantatima, a onda i nalazi dijagnostičkih pretraga, otpusna pisma i drugi podaci vezani uz trenutno zdravstveno stanje, bit će u dogledno vrijeme putem e-Kartona dostupni svim zdravstvenim ustanovama, pa i hitnoj službi.


Prema novom Pravilniku o opsegu i sadržaju podataka te načinu vođenja e-Kartona, koji se idućih 30 dana nalazi u javnoj raspravi, rok u kojem bi svi osobni podaci morali biti uneseni u e-Karton pacijenta istječe za tri godine od stupanja na snagu novog pravilnika. To znači da će e-Karton u potpunosti morati zaživjeti 2026. godine.


Važni podaci


Uvođenje e-Kartona, podsjetimo, najavljuje se godinama, pa je tako još bivši SDP-ov ministar zdravstva Siniša Varga u svom mandatu 2015. godine pokrenuo pilot-projekt e-Kartona koji do danas, nažalost, nije zaživio.
Prema važećem Zakonu o podacima i informacijama u zdravstvu iz 2019. godine, svi pružatelji zdravstvene zaštite u Hrvatskoj obvezni su osigurati razmjenu zdravstvenih podataka putem CEZIH-a u roku od dvije godine od dana stupanja Zakona na snagu. Taj je rok istekao 2021. godine, a razmjene podataka i e-Kartona još uvijek nema.


Krajem prošle godine u 25 bolnica provedena je edukacija osoblja i implementacija e-Kartona, ali to je tek manji dio bolničkog sustava, dok dio bolnica i dalje nije u cijelosti umrežen u jedinstveni informatički sustav.


Cilj je uvođenja e-Kartona olakšati administrativni dio posla, omogućiti efikasniju preraspodjelu vremena, smanjiti gužve u čekaonicama, a pacijentima osigurati viši standard zdravstvenih usluga i bolju interakciju sa zdravstvenim sustavom.


Kolika je njegova stvarna važnost u zdravstvenom sustavu, kada i liječnici u bolnicama i oni u hitnoj pomoći mogu otvoriti e-Karton i dobiti uvid u zdravstveni status pacijenta, pokazalo se u slučaju preminulog Vladimira Matijanića, s čijom kroničnom dijagnozom karike u zdravstvenom lancu nisu bile pravilno upoznate.


Otvaranjem e-Kartona liječnici mogu vidjeti sve relevantne podatke, od kroničnih stanja, alergija, cijepnog kartona do trenutno aktivne terapije svakog pacijenta. Dostupna im je povijest bolesti, propisani i izdani lijekovi te medicinski proizvodi koje pacijent koristi ili su mu ugrađeni u tijelo.


Omogućit će se i prekogranična primjena e-Kartona, kako bi ga pacijenti mogli koristiti prilikom liječenja u inozemstvu.


Zaštićena privatnost


Pacijenti o zaštiti svoje privatnosti ne bi trebali posebno brinuti jer e-Kartonu pristup imaju samo ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju ili zdravstvenoj njezi pacijenta, kao i sam pacijent preko sustava e-Građani.


Pacijent ima uvid u svoju medicinsku dokumentaciju putem Portala zdravlja, koji mu omogućuje pregled osobnih zdravstvenih podataka, i pruža uvid u to tko je, kada i koje njegove podatke pregledavao u e-Kartonu.


E-Karton, kao središnji elektronički zdravstveni zapis, otvarat će se za svakog pacijenta u trenutku dodjele matičnog broja osiguranika, što u većini slučajeva znači da će se formirati po rođenju djeteta.


U dječjoj dobi sadržavat će podatke o težini i visini djeteta, prehrani, sistematskim pregledima, zdravstvenom odgoju, za žene će uključivati i podatke o trudnoći, ultrazvučnim pregledima i slično, za većinu populacije i dentalni status, a uz to i podatke o radnoj sposobnosti ili profesionalnim bolestima.


U e-Karton upisivat će se i svi podaci vezani uz invaliditet te potrebe za medicinskim pomagalom ili rehabilitacijom.


Bez precizne odgovornosti


Prve primjedbe na novi pravilnik već su stigle na e-Savjetovanje. Tako se autorima pravilnika predbacuje da nisu jasno definirali tko će biti odgovoran za (ne)slanje zdravstvenih podataka u e-Karton. Postoji velik udio nalaza iz bolnica, mišljenja specijalista, laboratorijskih nalaza, otpusnih pisama, koji nikad nisu poslani u CEZIH, niti su vidljivi u e-Kartonu, upozoravaju sudionici javne rasprave.