Nedjelja, 4. lipnja 2023

Weather icon

Vrijeme danas

25 C°

Mario Padelin

Autor: Pavao Jerolimov

09.05.2009. 22:00


U Zadru je 30. travnja 1922. rođen Mario Padelin, sveučilišni profesor Pučku školu pohađao je u Biogradu, a gimnaziju u Šibeniku. Studij elektrotehnike započeo je u Padovi u Italiji, a završio 1951. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirao. Radio je u poduzeću “Elektra” Zagreb do dolaska na Elektrotehnički fakultet 1957. U tom je razdoblju projektirao i gradio remontnu radionicu i pogonsku ispitnu stanicu. Djelovao je u Zavodu za visoki napon Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Za docenta je izabran 1964., u zvanje izvanrednog profesora 1968., a u zvanje redovitog profesora 1976. godine. Predavao je predmete Tehnika visokog napona i Prenaponska zaštita na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Posebno se bavio problemima zaštite objekata različite namjene od groma te zaštitom od prenapona energetskih postrojenja. Rješavao je i probleme vezane uz uzemljivače elektroenergetskih objekata i postrojenja, a bio je autor i voditelj projekata vezanih uz probleme stabilnih postrojenja električnih željeznica. Autor je skripte “Zaštita od prenapona” te knjige “Zaštita od groma”. Umro je je 19. listopada 1984. u Zadru.